Citat från FN-konventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrade.

Lagarbete samverkan

Vi vill uppmuntra mer påverkan genom samverkan

Medlemsföreningar inom Funktionsrätt Västerbotten som har en gemensam påverkansidé kan söka bidrag hos Funktionsrätt Västerbottens styrelse för att genomföra den.
Här är Funktionsrätt Västerbottens nya kanslilokaler på Mariehems centrum

Funktionsrätt Västerbotten flyttar till Mariehems centrum

Efter mer än 25 år lämnar nu Funktionsrätt Västerbotten sin gamla adress på Storgatan 76 i Umeå för nya kanslilokaler på Mariehems centrum.

Samverkans- utbildning om delaktighet och inflytande

Funktionsrätt Västerbotten och ABF Västerbotten genomförde sista helgen i januari en två dagars utbildning i samverkan för valda företrädare för Funktionshinder- och Patientrörelsen i länet. Läs deltagarnas egna text här:

Föreningen i fokus Hjärnkraft Västerbotten

Under 2018 fyller Hjärnkraft Västerbotten 25 år. 25 år av intressepolitiskt arbete på olika nivåer för att ett liv som räddas ska också levas. Just nu arbetar föreningen med att stötta anhöriga och vänner till medlemmar genom att erbjuda anhörigstödjare.
Inga händelser hittades
Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Bild på konferenslokal.

Funktionsrätt Västerbottens Konferenslokaler

Renovering av den tekniska utrustningen i Funktionsrätt Västerbottens konferenslokaler genomfördes under 2017. Här kan du se vad som är nytt samt läsa information om bokning av lokalerna.

Funktionsrätt Västerbottens Konferenslokaler

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten