Citat från FN-konventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrade.

Coronavirus Covid-19 information från Funktionsrätt Västerbotten

Med anledning av Coronaviruset covid-19 har vi fattat beslutet att ställa in alla möten av större slag där hela länet samlas i olika forum inom Funktionsrätt. Detta gäller främst de möten där vi har många deltagare.

Återkommande informationskafé lyfter funktionshinderfrågor

Funktionsrätt Västerbotten bjuder in till återkommande informationskafé med gäster som lyfter upp funktionshinderfrågor. Kaféet är öppet för alla och ska bli ett forum för samtal och dialog. Första tillfället blir 27 februari 13.00-15.00 med ämnet psykisk ohälsa
Lagarbete samverkan

Vi vill uppmuntra mer påverkan genom samverkan

Medlemsföreningar inom Funktionsrätt Västerbotten som har en gemensam påverkansidé kan söka bidrag hos Funktionsrätt Västerbottens styrelse för att genomföra den.
Logotyp FUB

Dags att ansöka till Samiras fond

Samiras fond grundades i samband med Samira Haghjos bortgång 9 februari 2002 och har till huvudsakligt ändamål att främja livssituationen/ livskvaliteten för personer med flerfunktionshinder och utvecklingsstörning. Ansökningsperiod för 2020 är den 1 januari till 15 april. Mer information hittar ni här:

Kalender

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten