Återkommande informationskafé lyfter funktionshinderfrågor

Kopp och bulle
Funktionsrätt Västerbottens utbildningsgrupp bjuder in till återkommande informationskafé i Funktionsrätts lokaler, på Mariehem i Umeå, där vi bjuder in gäster som på ett eller annat sätt lyfter upp funktionshinderfrågor. Kaféet är öppet för alla och ska bli ett forum för samtal och dialog. Du behöver inte anmäla dig.

Våren 2020 ser programmet ut så här
Tid 13.00-15.00
Plats Funktionsrätt, Mariehemsvägen 7 N

27 februari Psykisk ohälsa – Gäst Torbjörn Olofsson, Hjärnkoll Västerbotten

2 april Språkstörning – Vilket stöd finns?  - Gäst Käte Alrutz

7 maj Tillgänglig fritid – Paavo Lundqvist, Stora stenen i Överboda och Kjell Thelberg Parasport Umeå och Västerbotten 

Informationskaféet görs i samverkan med Funktionsrätt Umeå och ABF.
  
 
Planeringen för hösten är igång.
Den 24 september blir första kaféet efter sommaren och då lyfter vi våld och funktionsnedsättning. Gästar kaféet gör två av organisationerna som finns i arrangörsgruppen för konferensdagen Riva hinder. En konferensdag som under hösten 2020 kommer anordnas för femte året i rad och vill sätta strålkastarljuset på våld mot och den utsatthet personer med funktionsnedsättning många gånger befinner sig i.

Konferensen är ett samarbete mellan Region Västerbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten, Brottsoffermyndigheten, Kvinno och Tjejjouren i Umeå, Umeå kommun och Funktionsrätt Västerbotten.
Vilket ämne skulle du vilja att vi tog upp på kaféet under hösten 2020? Har du tips på gäster som på ett eller annat sätt lyfter funktionshinderfrågor? Hör gärna av dig.
 
Camilla Björnehall
Kommunikatör, Funktionsrätt Västerbotten
Mob: 070-2499518
Tel: 090-70 66 02
E-post: camilla.bjornehall@funktionsrattvasterbotten.se

Relaterad information

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten