Dags att ansöka till Samiras fond

Samiras fond har en egen styrelse, som verkar under FUB Umeås organisation. FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

 

Samiras fond grundades i samband med Samira Haghjos bortgång 9

februari 2002 och har till huvudsakligt ändamål att främja

livssituationen/livskvaliteten för personer med flerfunktionshinder och

utvecklingsstörning, genom att lämna bidrag till barn, unga och vuxna med flerfunktionshinder. Fonden kan också stödja föräldrar till ovan nämnda grupp där ej bidrag utgår från myndighet.

 

Ansökningsperiod för 2020 är den 1 januari till 15 april. Ansökningsblankett och mer information hittar ni på http://www.fub.se/lokalt/fub-umea/info/samiras-fond (Öppnas i nytt fönster)

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten