HSO Västerbotten ordnar debatt.

HSO Västerbottens annordnar en debatt med riksdagspartierna inför riksdagsvalet 2014. Debatten äger rum den 10:e februari på Storgatan 76 i Umeå och samtliga riksdagspartier har anmält sitt deltagande.

Utgångspunkt ligger i mänskliga rättigheter kopplat till funktionshinder och funktionsnedsättning. Utifrån detta debatteras främst rätten till försörjning och socialförsäkringen. HSO Västerbotten önskar få konkreta svar på vad respektive parti önskar genomföra om de vinner valet 2014 utifrån dess syn på mänskliga rättigheter. Syftet med debatten är att ge våra medlemsföreningars medlemmar beslutsunderlag inför valet i september.

Debatten kommer att webbsändas av ABF Västerbotten. Klicka på denna länk för att komma till webbsändningen, http://abfplay.se. Dövtolkad version kommer inom en månad efter debatten.

Önskar du att vara åhörare vid debatten kontakta Martin Vikgren vid HSO Västerbottens kansli:

Telefon: 090-70 66 03, direkt
Mobil: 073-056 42 88
Epost: martin.vikgren@ac.hso.se

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten