Riksdagspartierna i debatt hos HSO

HSO Västerbotten bjöd den 10 februari in samtliga riksdagspartier till debatt. Debatten skulle handla om vilka åtgärder partierna kommer att göra för att förbättra situationen för personer med funktionsnedsättning. Vår önskan var att deltagarna skulle vara så konkreta som möjligt med vad man vill åstadkomma om man vinner valet. Detta inte minst för att vi ska kunna kolla upp att partierna följer vad man lovar. 

Enligt statistik från Handisam ökar antal personer med funktionshinder som ställs utanför arbetsmarknaden varje år. Till den här frågan ägnades en stor del av debatten. Samtliga partier ser fram emot att regeringen kommer med sitt förslag angående FunkA-utredningen. Det vill säga den utredning som lämnar förslag till hur arbetsmarknadspolitiken ska se ut för att personer med funktionshinder ska kunna få och behålla arbetet. 

Partierna var också överens om att lönebidragsersättningen bör öka. Vår uppfattning är att man bör förändra arbetsmarknadspolitiken enligt FunkA-utredningens förslag, där ingår en höjning av lönebidragstaket. Trots att partierna var eniga om att lönebidragstaket bör höjas, presenterades inget konkret förslag över hur mycket. Vi får nu vänta och se vad regeringens förslag kommer att innehålla. I övrigt saknades konkreta förslag på åtgärder för att höja sysselsättningsgraden annat än att offentliga sektorn bör ta ett större ansvar.

En annan viktig fråga som diskuterades var assistansersättning. När LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, och den personliga assistansen infördes för 20 år sedan innebar det en enorm frihet för den som lever med omfattande funktionsnedsättning. I dag upplever många en klar försämring vid tolkningen av lagen. Här framkom stora skillnader mellan partierna. Allt från att moderaterna påpekade att kostnaderna har skenat i höjden, till andra partier som menade att intentionerna med lagen måste eftersträvas.

Den 21 februari lämnades en utredning om assistansersättning till regeringen, tyvärr missas målet helt. Med bristfälligt underlag och utan ordentlig konsekvensanalys ges bilden av att assistansersättningen kan sänkas med över 20 kronor per timme. En sådan sänkning borgar inte för någon kvalitet, utan är ett hot mot ett självständigt liv.

Partiernas skillnader tydliggjordes även i frågan om socialförsäkringen. Där är vår utgångspunkt att tidsgränserna i rehabiliteringskedjan ska ge rätt till adekvata insatser för rehabilitering istället för att vara grund till indragen sjukpenning.

Frågan om tillgänglighet för personer med en funktionsnedsättning var också uppe under debatten. Här verkar det som att regeringen har haft frågan om diskrimineringslagen i långbänk, men den 3 mars presenterades en lagrådsremiss som innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs i diskrimineringslagen. Den 1 januari 2015 väntas lagen träda i kraft. Vi ser fram emot dagen då alla människor – oavsett funktionalitet – tillåts delta i samhället.

/Kjell Åke Nilsson, Ordförande HSO Västerbotten

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten