Förening i fokus: Bröstcancerföreningen i Västerbotten

Varje år drabbas omkring 8 000 kvinnor i Sverige av bröstcancer. Det är cirka 20 kvinnor varje dag och gör sjukdomen till den vanligaste cancerformen för kvinnor. Föreningen i fokus den här månaden är Bröstcancerföreningen i Västerbotten. 

Bröstcancerföreningen i Västerbotten bildades år 1985 av kvinnor som drabbats av bröstcancer. I år fyller alltså föreningen 30 år, något som ska firas med mat och underhållning den 17 september på Scandic hotell Plaza i Umeå. 

Arbetar för stöd och bra omhändertagande

En viktig del i föreningens arbete är att verka för att alla med bröstcancer och deras anhöriga ska få ett bra omhändertagande och att ingen ska behöva känna sig ensam med sin diagnos. Bröstcancerföreningen i Västerbotten finns för dig som precis har fått besked om, behandlas eller går på kontroll för bröstcancer.

  – Vi vet av egna erfarenheter att tiden med undersökningar och behandlingar är en pressande och jobbig tid och vi vill vara ett stöttande komplement till sjukvårdens resurser, säger Kjerstin Helgstrand, föreningens ordförande. 

Som medlem i föreningen får du också ta del av olika aktiviteter, till exempel medlemsmöten, vattengymnastik, utflykter och informationsmöten. 

Någon att prata med  

Föreningen arbetar också med stödverksamhet i form av utbildade stödpersoner. Stödpersonen hjälper de medlemmar som vill och behöver, bland annat genom personliga kontakter och samtalsgrupper.

  – Stödpersonen har tid att lyssna och vet själv vad det innebär att ha bröstcancer. Den som behöver ska helt enkelt få någon att prata med, menar Kjerstin Helgstrand.  

Vill du veta mer om Bröstcancerföreningen i Västerbotten? 

Om du vill läsa mer eller bli medlem i Bröstcancerföreningen i Västerbotten kan du gå in på www.bro.se/vasterbotten

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten