Föreningen i fokus Hjärnkraft Västerbotten

Varje år får över 70 000 människor i Sverige hjärnskador av olika svårighetsgrad. En skada i hjärnan kan innebära att många funktioner är helt oskadade medan andra inte alls fungerar. Varje hjärnskada är unik och har olika individuella konsekvenser. Det innebär att varje skadad person behöver individuell rehabilitering, oftast livslång.
Gun Ingvarsson Birgitta Lejontaki
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft företräder personer med icke medfödd/ förvärvad hjärnskada och arbetar bland annat med intressepolitik, olika träffar och med att öka kunskapen om förvärvade hjärnskador och dess konsekvenser.

Föreningen finns för dig med en hjärnskada, för dig som är anhörig eller vän till någon med skada eller för dig som på annat sätt vill stödja föreningens verksamhet.

Fokus för intressepolitiken i länet från och med 2014 är
 
- att rädda LSS intentioner och behålla personlig assistans. Lagens alla tio insatser bygger på ett rättighetsperspektiv. Två medlemmar representerar föreningen i LSS samverkansgrupp som stöds Funktionsrätt Västerbotten.

- att verka för effektiv rehabilitering av hjärnskadade med målet att skapa en livslång kvalitetssäkrad individuell rehabilitering.

- att stötta anhöriga och vänner till medlemmar med egna skador så att livssituationen underlättas.

  -  att informera om Hjärnskadeförbundet
      Hjärnkrafts verksamhet.

Under 2018 fyller Hjärnkraft Västerbotten 25 år. 25 år av intressepolitiskt arbete på olika nivåer för att ett liv som räddas ska också levas. Föreningen startades av anhöriga till personer som skadat hjärnan för att de upplevde att det saknades rehabilitering för personer med icke medfödda hjärnskador.

Just nu arbetar föreningen med att stötta anhöriga och vänner till medlemmar genom att erbjuda anhörigstödjare. Anhörigstödjarnas uppdrag är till stor del att stödja enskilda anhöriga eller vänner för att underlätta i livet och se möjligheter när personen själv inte orkar.

Det finns ett nätverk med fyra anhörigstödjare runt om i länet, kontaktpersoner för dessa är Gun Ingvarsson och Birgitta Liontaki. Gun och Birgitta är också resurspersoner i olika råd och grupper med fokus på ”Anhörigstöd – Anhöriga som resurs” där kommuner och landsting finns representerade.

Enligt anhöriga ger enskilda möten, praktiskt stöd och träffar i mindre grupper det bästa stödet. Därför har det lokalt i Umeå startats en studiecirkel i samarbete med ABF och Funktionsrätt Umeå som ordnar caféträffar med olika teman.

Anhörigstödjarna får å sin sida stöd i att utveckla påverkansarbetet  och det administrativa stödet i samarbete med Funktionsrätt Västerbotten och Funktionsrätt Umeå.
Från och med 17 april ingår länsnätverket i förbundets anhörigprojekt, finansierat av Socialstyrelsen.

Föreningen bedriver också ett projekt finansierat med medel från Västerbottens läns landstings satsning Folkhälsouppdrag – Hälsa2020. Ideella organisationer kan söka pengar ur satsningen för att lyfta hälsoperspektivet/ funktionsrättsperspektivet.

Projektet Folkhälsouppdrag 2018 innehåller hälsodialog i inlandet och vistelse i fjällnära miljö för medlemmar.
Syftet med projektet är att visa på möjligheter som förbättrar anhörigas och skadades hälsa inom neuroområdet, Under 2018 genomförs en hälsodialog i inlandet med utgångspunkt inom folkhälsoområdet, i kommun och landsting.
Inom projekt sker också ett samarbete med Neuroförbundet utifrån att främja hälsa på lika villkor som övriga befolkningen. 

För att visa på och berätta om Länsföreningens verksamhet kommer den att ha representanter med på förbundets utbildningsdag om förvärvad hjärnskada den 23 maj i Umeå, som vänder sig till personer som arbetar med eller kring personer med förvärvad hjärnskada. Förbundet kommer sedan att medverka med modellprojektet www.attlevamedtraumatiskhjarnskada.se
på Hjärnkraft Västerbottens kunskapsdag om förvärvad hjärnskada i Skellefteå 18 september som arrangeras i samarbete med bla ABF Västerbotten och Skellefteå kommun.

Hjärnet är också ett nav i verksamheten. Medlemmar med egen skada stödjer varandra. De bildar egna grupper eller får personligt stöd av andra medlemmar.

Om du vill bli medlem i Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft eller är nyfiken på verksamheten besök www.hjarnkraft.se
Klicka på ”Bli medlem” och sedan på länken Information och anmälningsformulär där du fyller i formuläret med dina uppgifter.
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i Sverige fyller 30 år i år!

Kontaktuppgifter:
Maria Lundqvist Brömster, Ordförande
Telefon:  070-361 00 02
E-post: marialundqvistbromster@hotmail.com

Birgitta Liontaki, anhörigstöd
Telefon: 070-277 37 34
E-post: birgittaliontaki@hotmail.com

Gun Ingvarsson, anhörigstöd
Telefon:070-570 86 06
E-post: gunelisabeth48@hotmail.se

Hjärnet E-post: kontakt@hjarnet.nu

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten