Funktionsrätt Västerbottens Årsmöte 2019

Konferensrum i våra nya lokaler

Den 11 maj håller Funktionsrätt Västerbotten årsmöte i våra nya lokaler på Mariehemsvägen 7 N i Umeå. Mötet börjar 9.30 och avslutas 15.00.

Program för dagen

9.30–10.00 Välkomstfika
 
10.00–11.45 ”Inkluderande idrott- Mot likvärdiga villkor i Sveriges största folkrörelse”
Trots att nästan alla barn och unga någon gång i livet är medlemmar i en idrottsförening är det förhållandevis få barn och unga med funktionsnedsättning som regelbundet deltar i någon form av organiserad idrott. När det gäller makt och inflytande återfinns få personer med funktionsnedsättning i ledande positioner inom idrotten och i samhället i stort.
En föreläsning av Kim Wickman, universitetslektor vid Pedagogiska institutionen och Madelene Nordlund, universitetslektor vid Sociologiska institutionen.

12.00–13.00 Lunch
 
13.00–14.30 Årsmöte, Funktionsrätt Västerbotten
Mötesordförande är riksdagsledamot Björn Wiechel.

14.30–15.00 Avslutningsfika

Anmälan
Varje medlemsförening får anmäla två ombud. Detta kan ni göra fram till en vecka innan mötet. Anmälan gör ni genom att ta kontakt med Funktionsrätt Västerbottens kansli. Antingen via e-post, post eller telefon. Kontaktuppgifterna finner ni nedan. Vi föredrar anmälan via e-post. I din anmälan anger du vilken förening du företräder, specialkost samt kontaktuppgifter.

Martin Vikgren
Kanslichef
073-056 42 88
martin.vikgren@funktionsrattvasterbotten.se

Postadress:
Funktionsrätt Västerbotten
Mariehemsvägen 7N
90654 UMEÅ

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten