Regeringen bör ta hänsyn till funktionsnedsättning

Regeringen bör ta hänsyn till funktionsnedsättning i sina arbetsmarknadspolitiska åtgärder. När regeringen presenterade höstens budgetproposition saknas nya åtgärder som direkt kan bidra till att förändra situationen på arbetsmarknaden för människor med funktionsnedsättning.
Detta rimmar dåligt med regeringens uttalande att arbete är den viktigaste frågan.

Det verkar som regeringen missat att endast 44 procent av alla människor med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga har ett arbete. De senaste åren kan vi dessutom se en ökning av antalet arbetssökande med funktionsnedsättning. Antalet personer med funktionsnedsättning som är inskriven vid arbetsförmedlingen har ökat snabbare än någonsin tidigare i svensk arbetsmarknadshistoria. Tiden utan arbete blir längre för individen och närmare hälften av de personer som har funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga har varit utan jobb tre av de senaste åren. HSO Västerbotten menar att kraftiga åtgärder behövs för att komma tillrätta med denna dystra situation.

I budgetpropositionen framgår vidare att bilstödet kommer att minska för människor med funktionsnedsättning trots att nuvarande stöd är underfinansierat med konsekvensen att pengar tagit slut i förtid. Stödet föreslås minska med 33 miljoner år 2014 och ytterligare 80 miljoner år 2015. Regeringen vältrar över kostnaden på individer och kommuner som tvingas betala med färdtjänst. Bilstödet är viktigt för enskildas möjlighet att röra sig i samhället utifrån sina förutsättningar.
HSO Västerbotten anser även att propositionen bör innehålla ett förslag som stärker kraven på tillgänglighet. Brister i tillgängligheten, fysisk som psykisk, bör ses som diskriminering.
HSO Västerbotten

Kjell-Åke Nilsson, Ordförande
Martin Vikgren, Kanslichef

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten