Hur är din vardag?

Det vill Myndigheten för delaktighet få kunskap om genom sin undersökningspanel Rivkraft som idag omfattar ca 1400 personer med olika slags funktionsnedsättningar.Låt också din röst göra sig hörd!

I panelen får deltagarna svara på frågor om exempelvis boende, arbete, transport, idrott och tillgänglighet till kultur. Målet är att få kunskap om vad som fungerar bra och vilka förändringar som behöver göras för att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i samhället. Svaren ingår som en del i underlaget till den årliga uppföljningen av regeringens funktionshinderspolitik.

Alla som har en funktionsnedsättning och har fyllt 16 år kan delta i Rivkraft. Om du vill vara med anmäler du dig i ett formulär på Myndighetens för delaktighets webbplats.

Efter att du anmält dig kommer du att få besvara en bakgrundsenkät via webben. Enkäten innehåller några allmänna frågor som till exempel när du är född, vilken sysselsättning du har och vad du har för funktionsnedsättning.

När du besvarat bakgrundsenkäten ingår du i Rivkr aft. Det innebär att du kommer att få enkäter skickade till dig mellan fyra och sex gånger per år. Enkätens frågor är ställda på lättläst svenska och handlar om hur du upplever din vardag. Det finns också en lyssna funktion så frågorna blir upplästa och möjlighet att få frågorna på teckenspråk.

Anmäl dig redan idag!

Länk: anmälan (öppnas i nytt fönster)
Har du frågor om anmälan så kontakta Karin Wahl, tel 08-600 84 36
Har du frågor om panelen så kontakta Jeanette Adolfsson, tel 08-600 84 60

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten