Koll på läget?

Hur bra är din kommun på att arbeta med ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning? Om du vill ha koll på läget, besök kollalaget.mfd.se!

Bild från Kolla lägets hemsida

Myndigheten för delaktighet har lanserat en webbplats där resultaten av kommunernas arbete med att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning presenteras. Resultaten bygger på enkätsvar och ingår i lägesrapporten Hur är läget 2014? som Myndigheten för delaktighet presenterade 15 maj 2014.

På kollalaget.mfd.se kan du se och jämföra resultaten kommuner emellan eller regionalt. Resultaten presenteras med poängsystem utifrån 6 områden: Arbetsmarknad, Fysisk tillgänglighet, Idrott, Kultur, Utbildning och Transport. Myndigheten för delaktighet beskriver att webbplatsen är tänkt som ett verktyg och stöd för kommunerna i deras utvecklingsarbete. Med hjälp av kollalaget.mfd.se kan du lättare få en överblick över hur kommunerna arbetar.

Om du vill jämföra hur det ser ut inom ett visst område i hela ditt län kan du välja att filtrera efter län. I Västerbottens län toppar exempelvis Vännäs kommun vad gäller utbildning och Umeå kommun när det kommer till fysisk tillgänglighet. De kommuner som inte har något resultat har inte svarat på enkätfrågorna.

Webbplats: www.kollalaget.mfd.se (öppnas i nytt fönster).  

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten