Konferens: Bemötande i vård och rehabilitering

Den 22 februari 2016 anordnar HSO Västerbotten en konferensdag om bemötande i vård och rehabiliteringskedjan på Aula Nordica i Umeå.  

Syftet med temadagen är att lyfta frågan om bemötande till en nivå ovan ”bra eller dåligt” och närma oss kärnan i vad som gör att vi upplever bemötande som bra, dåligt eller mitt emellan. På sikt önskar vi bidra till att öka bemötandets status i vård- och rehabiliteringskedjan. 

Föreläsare under dagen är Richard Levi, Petra Mede, Inger Ekman och Bo Ahrenfelt, som ur olika perspektiv kommer att ge sin syn på mötet mellan vårdgivare och patient. Se bifogad fil för hela programmet. Temadagen arrangeras av den samlade funktionshinder- och patientrörelsen i Västerbotten.

Se hela programmet: Bemötande i vård och rehabilitering (pdf, öppnas i nytt fönster)

Vill du veta mer om föreläsningarna?

Läs mer om föreläsarna och vad de kommer att prata om under dagen.

Anmäl dig

Konferensen kostar 250 kronor/person inklusive lunch och fika. Anmäl dig via länken: http://www.biljettcentrum.com/evenemang/bemotande-i-vard-och-rehabilitering/ 

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten