Medlemsföreningar samlades för att prata organisationsutveckling

Medlemmar grupparbetar

Funktionsrätt Västerbottens medlemsföreningar till lika ägare samlades för att prata organisationsutveckling.

Som stöd i processen fanns Ulf Hedestig  från Umeå universitet som arbetar vid institutionen för informatik med organisationsförändringar och verksamhetsanalys. Tillsammans tittade vi på vilken typ av organisation Funktionsrätt Västerbotten upplever att den är.
Vilka egenskaper har vi?
Vilka tillgångar har vi?
Vad kan vi erbjuda?

Med hjälp av Post-it lappar fick sedan medlemsföreningarna fundera utifrån medlemsperspektivet.
Vilka egenskaper och tillgångar upplever de som medlemsförening att Funktionsrätt Västerbotten har?

Efterhand framträdde organisationens bild och medlemsföreningarnas bild av Funktionsrätt Västerbotten och  tydliggjorde om de överensstämde med varandra. Eller om det finns ett glapp mellan organisationens upplevda egenskaper och tillgångar och de egenskaper och tillgångar som medlemsföreningarna ser.
Glappen som upptäcktes blir något för styrelse och kansli att titta på och arbeta för att minska i nära dialog med medlemsföreningarna som är och äger Funktionsrätt Västerbotten.
Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten