Otillgänglig kollektivtrafik i Västerbotten

Det är inte många som skulle förneka tillgängliga gator och torg, lokaler där alla är välkomna eller allas möjlighet att resa med bussar, tåg och flyg. Öppet är det ingen som vill frånta människor rätten att röra sig fritt i samhället. Men praktiken och statistiken visar dessvärre annat.

Nyligen presenterade SKL (Sveriges kommuner och landsting) en jämförelse av kollektivtrafiken i Sverige med statistik över tillgänglighetsanpassad kollektivtrafik. För Västerbotten är siffrorna skrämmande låga. Näst efter Södermanland är Västerbotten nämligen sämst när det gäller tillgänglighetsanpassade bussar. Dessutom är skillnaderna över landet stora. Stockholms län har 100 procent anpassade bussar medan Västerbotten endast uppnår 14,8. Dystra siffror menar HSO Västerbotten.

En tillgänglighetsanpassad buss är enligt jämförelsen en buss som är utrustad med ramp eller lift, information i text och ljud och med plats för rullstol. I Västerbotten uppfyller inte ens en femtedel av bussarna kravet och HSO Västerbotten menar att krafttag krävs. Sedan 1979 finns en lag i Sverige som säger att kollektivtrafiken ska vara handikappanpassad. Siffror som visar att 35 år senare är endast 14,8 procent av bussarna i Västerbotten fullt anpassade är inte lagenligt. Det är heller inte i enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, där det uttrycks att personer med funktionsnedsättning på lika villkor som alla andra ska ha rätt till den fysiska miljön, däribland transport.

Otillgängliga bussar värnar inte om ett självständigt liv. Ett liv där människor tillåts delta fullt ut på alla områden. Brister i kollektivtrafiken är ett problem som påverkar vardagen för många människor i vårt samhälle. Möjligheten till arbete, kultur och socialt umgänge begränsas om inte bussar är tillgänglighetsanpassade, och ingen ska hindras på något område av sitt liv för att inte rätt buss dyker upp. Det vill säga den bussen av fem som tillåter alla att åka med. Alla människor – oavsett förutsättningar – har rätt att ta sig fram, allt annat är inskränkning av rättigheter.

 
Kjell Åke Nilsson, Ordförande, HSO Västerbotten 

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten