Samverkansutbildning om delaktighet och inflytande

Längst fram Sophie Karlsson och Camilla Björnehall, bakom står Annica Blom.

En mycket uppskattad utbildning i samverkan genomfördes sista helgen i januari på Folkets hus i Umeå. Funktionsrätt Västerbotten och ABF Västerbotten hade inbjudit valda företrädare för Funktionshinder- och Patientrörelsen i länet till två dagars utbildning. Rubriker i programmet var Mänskliga rättigheter – FN- konventionen, Koden för samverkan och om att företräda. Deltagarnas uppdrag är att företräda Funktionsrättsrörelsen i samverkansgrupper med Nya Region Västerbotten (tidigare Västerbottens läns landsting).
 
Som utbildningsmaterial användes Funktionsrättskonventionen med 50 artiklar. Materialet hade beställts från Myndigheten för delaktighet som är en kunskapsmyndighet, den arbetar inom funktionshinderområdet på flera nivåer och stödjer utvecklingen i landsting och kommuner. Ett arbete för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället. Konventionens artiklar ger stöd i samverkansarbetet och är även en bas i Funktionsrätt Västerbottens verksamhetsplanering.
 
16 engagerade medlemmar från länet guidades dag ett i konventionen av Camilla Björnehall, kursledare och Sophie Karlsson, styrelseledamot båda Funktionsrätt Västerbotten. Dag två handlade om deltagarnas roll och uppdrag som företrädare, pedagog Annica Blom, Medlefors folkhögskola var ansvarig. Dagarna erbjöd oss deltagare värdefulla fakta, intressanta grupparbeten, möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverksbygge. Utbildningen genomfördes i samarbete med ABF Västerbotten i bästa folkbildningsanda. Mycket värdefulla dagar med kunniga företrädare, möjligheter till planering och fortsatt utveckling i våra uppdrag.

 

Foto: Carola Hedmark, HRF Västerbotten

Text: Gun Ingvarsson, Hjärnkraft Västerbotten

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten