Sista anmälningsdag till Riva hinder 2019 närmar sig

Inbjudan Riva hinder 2019

Den 6 oktober är sista anmälningsdag till konferensdagen Riva hinder, en temadag om våld i nära relationer som arrangeras den 14 oktober 9.00-15.45 i Studion på Umeå Folkets hus. Årets tema är samhällets bemötande och stöd till personer med funktionsnedsättning och deras närstående.
Riva hinder vänder sig till dig som i ditt yrkesarbete eller i ideellt arbete möter personer med funktionsnedsättning.

Konferensdagen arrangeras för fjärde året i rad och  är ett samarbete mellan Region Västerbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten, Brottsoffermyndigheten, Kvinno och Tjejjouren i Umeå, Umeå kommun och Funktionsrätt Västerbotten.

Med konferensen vill vi tillsammans sätta strålkastarljuset på våld mot och den utsatthet personer med funktionsnedsättning många gånger befinner sig i. Våld mot och den utsatthet personer med funktionsnedsättning befinner sig i är ett perspektiv som ofta kommer i skymundan, inte hittar en naturlig  plats i det våldsförebygande arbetet hos organisationen/verksamheten.

Riva hinder har blivit ett forum där dessa frågor får utrymme, får ta plats, blir synliga. Här finns kunskap, idéer och tips att ta med sig i sitt fortsatta våldsförebygande arbete  Här finns framförallt chansen till erfarenhetsutbyte och reflektion tillsammans.

Våldsutsatthet är en komplex fråga med många faktorer att ta hänsyn till som sträcker sig över flera livsområden. Därför är det ytterst viktigt att organisationer och verksamheter hittar samarbetsytor där deras olika perspektiv ger en mångfasiterad bild av läget. Den bilden  skapar förutsättningar för ett hållbart våldsförebyggande arbete i samhället.

2019 års tema är samhällets bemötande och stöd till personer med funktionsnedsättning och deras närstående. Rubriken ramar på ett fint sätt in dagens program. Den nära omgivning är ofta en förutsättning för att livet ska fungera för personer med funktionsnedsättning. Men vad händer om det är någon i den nära omgivningen som utsätter personen för våld eller att personen själv utsätter sin nära omgivning för våld?
Camilla Björnehall 

Anmälan till Riva hinder
Anmäl dig senast söndag 6 oktober för arrangemanget i Umeå eller till webbsändningen. Dagen är kostnadsfri. Vi bjuder på fika men deltagarna står själva för lunch. 

Anmäl dig till arrangemanget i Umeå
https://umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/tryggochsaker/brottsforebyggandearbete/umebrabrottsochdrogforebygganderad/rivahinder.4.2f3b9b65163c294d4d31c4d5.html

Anmäl dig till webbsändningen
https://umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/tryggochsaker/brottsforebyggandearbete/umebrabrottsochdrogforebygganderad/temadagrivahinder/webbsandning.4.2f3b9b65163c294d4d31c575.html

Frågor? Kontakta oss! 

Maria Stefansson, Region Västerbotten,
070-329 92 11, maria.stefansson@regionvasterbotten.se 

Seth Åberg, Umeå kommun, 070-253 58 15, seth.aberg@umea.se 

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten