Stora skillnader i landstingens bidragsgivning

HSO Skåne har tagit fram en ny rapport över hur mycket Sveriges landsting och regioner betalar i bidrag till funktionshinderorganisationer. Rapporten visar på stora skillnader i bidragsgivningen. Stockholm ger mest och Sörmland ger minst.

HSO Skåne har sedan åttiotalet med jämna mellanrum tagit fram rapporter över hur mycket landstingen i Sverige betalar ut i bidrag till handikapp/funktionshinderorganisationer. Syftet med rapporterna var att veta hur det faktiskt ser ut, men också för att börja diskutera vad bidragen egentligen skulle användas till. 

I rapporten redovisas dels vad landstingen ger totalt i bidrag och dels separat till samarbetsorganisationer.

Den förra rapporten gavs ut 2010 och jämfört med den har bidragen totalt höjts med cirka 10 miljoner kronor. Däremot har bidragen till samarbetsorganisationer sänkts med cirka 1.2 miljoner kronor. Det är en anmärkningsvärd notering som ger upphov till vidare funderingar på hur landstingen ser på bidragen till samarbete

Hur ser rapporten ut 2014?

Rapporten visar stora skillnader i bidrag både totalt och till samarbete. Stockholm ger mest i bidrag, både totalt och till samarbete. Sörmland ger lägst totalt sett och Halland ger minst till samarbetsorganisationen. 

Synen skiljer sig också åt när man granskar bidragsreglerna. Vissa landsting har speciella avtal mellan funktionshinderrörelsen och landstinget. Här sticker Stockholm ut igen och visar konkreta förslag på hur samverkan ska se ut genom ett särskilt avtal.

Du hittar rapporten i sin helhet under relaterad information.

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten