Teambuilding för HSO Västerbottens kansli och styrelse

Den 11 april 2014 åkte kansliet och styrelsen från HSO Västerbotten till Skellefteå och Medlefors folkhögskola för en dag av Teambuilding. Dagen leddes av Lars Granberg, från Medlefors folkhögskola. 

Förhoppningarna för dagen var att skapa ett starkare och tydligare band mellan styrelse och kansli. Man önskade också att se en tydligare rollfördelning, få en klarare röd tråd och att lära känna varandra bättre. 

Lars inledde dagen med att tala om visioner och vilken vision som HSO Västerbotten arbetade efter samt vad som är syftet med HSO Västerbotten. Stora delar av dagen handlade om att gruppvis diskutera och dela med sig av sina tankar och funderingar, under bra ledning av Lars. Deltagarna fick bland annat diskutera frågorna: Vem är HSO Västerbotten till för? Vad är HSO Västerbotten till för? Vad engagerar dig/motiverar dig att vara aktiv i HSO Västerbotten? Vad engagerar dig i ditt arbete – det du gör?

För att tydliggöra en organisations olika roller visades dessutom hur styrelsens, ledningens och medarbetarnas uppgifter skiljer sig åt. Sammanfattningsvis var det en givande dag där alla var nöjda och belåtna. Deltagarna åkte hem med ny inspiration och kommer att jobba vidare med detta.

Tack till alla inblandade! 

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten