Tre dagar med mänskliga rättigheter

Den 13 – 15 november går Mänskliga Rättighetsdagarna av stapeln och i år är det Umeås tur att ta emot arrangemanget. Tre dagar kommer Folkets hus lokaler att vara fyllda av föreläsningar, seminarier, workshops, debatter med mera. 

Mänskliga Rättighetsdagarna är Nordens största mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära sig mer om mänskliga rättigheter. Årets tema är kultur och går under namnet: Röster för rättigheter. Föreläsarna och utställarna behandlar bland annat rätten till kultur och hur kultur används som ett verktyg för att stärka och främja de mänskliga rättigheterna. Dessutom diskuteras vad som främjar en demokratisk kultur och vad skulle kunna utgöra ett hot mot demokratin? 

HSO Västerbotten anordnar tillsammans med HSO Umeå och ABF Västerbotten en föreläsning med Andreas Pettersson från Umeå universitet. Andreas är forskare och jurist och föreläser om hur den nordiska rättighetskulturen ser ut när det gäller funktionshinder. Hur formar tilltron till den goda staten rättighetskulturen? Och vad får det i sin tur för betydelse för människor med funktionshinder? Föreläsningen äger rum i salen Rist, 16.30 – 17.30 fredag den 14 november. 

Om du vill läsa mer om Mänskliga Rättighetsdagarna kan du besöka deras webbplats: www.mrdagarna.nu (öppnas i nytt fönster). Där hittar du bland annat programmet för de tre dagarna samt information om kostnader med mera. 

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten