Vad innebär den nya patientlagen för dig?

Den första januari 2015 började den nya Patientlagen att gälla. Målet med lagen är att du som patient ska få bättre kunskap, ökad delaktighet och valfrihet i vården.

Genom den nya patientlagen ska du få större möjlighet att påverka din vård. Det ses också som ett sätt att utveckla vården så att den blir bättre och säkrare.  De största förändringarna med den nya lagen är att:

  • Det är tydligare vilken information som du ska få och den ska anpassas efter dina förutsättningar så att du förstår. 
  • Barn får större inflytande över sin vård. 
  • Vårdpersonalen behöver ditt samtycke för att kunna ge vård.
  • Du kan söka öppenvård i hela landet.
  • Om du är svårt sjuk kan du få en ny medicinsk bedömning. 

Vill du veta mer om nya patientlagen? 

Läs mer på 1177.se/patientlagen om vad den nya lagen innebär eller titta på den här informationsfilmen från Sveriges kommuner och landsting: 

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten