Verktygslådan inför valen 2014

Handikappförbunden ser med oro på att funktionshindersrörelsens frågor inte uppmärksammas i den allmänna debatten. De politiska reformer som görs ger inte tillräcklig positiv effekt.  I vissa delar försämras eller urholkas redan tidigare uppnådda framgångar. Handikappförbunden konstaterar att Sverige bryter mot en rad konventioner däribland konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Mot denna bakgrund ska vi ta ett starkt gemensamt grepp för att förstärka vår samlade röst inför valrörelsen 2014.

Handikappförbundens logotyp för valkampanj 2014

 

 

 

 

Valstrategin består av tre delar:

  • Det politiska valbudskapet, Rätten till försörjning
  • En gemensam kampanj, Våra frågor ska synas i valrörelsen
  • Ett parallellt påverkansarbete, Vår viktiga samhällsroll ska erkännas

Att leva med en funktionsnedsättning är en riskfaktor för fattigdom och ohälsa. Möjligheterna till försörjning bland personer med funktionsnedsättning är en ödesfråga för Sverige som välfärdsland och är därför Handikappförbundens främsta valfråga i valrörelsen 2014.

För att stötta medlemsförbunden och de regionala samverkansorganisationerna har Handikappförbunden skapat en verktygslåda inför valen 2014. Här hittar du bland annat praktiska tips, idéer och mallar som kan användas på olika sätt under valkampanjen. Vi skickar också ut ett nyhetsbrev löpande under hela perioden till alla som är intresserade.

Klicka på denna länk för att komma till Handikappförbundens verktygslåda inför valet 2014 (sidan öppnas i nytt fönster)

Har du frågor kring valkampanjen eller vill bidra med tips och idéer? Då är du välkommen att kontakta oss i valkampanjgruppen eller Lena Ridemar som arbetar på Handikappförbundens kansli. lena.ridemar@hso.se, 076-949 44 76.

Lättläst

Centrum för lättläst har nu öppnat sin hemsida "Alla väljare". Här samlas de senaste nyheterna om politik. Här finns också texter om hur demokratin fungerar och hur det går till att rösta.

Genom att klicka på denna länk kommer du till hemsidan, Alla väljare (sidan öppnas i nytt fönster)

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten