Vi vill uppmuntra mer påverkan genom samverkan

Bild som illustrerar samverkan, ett pussel

Medlemsföreningar inom Funktionsrätt Västerbotten som har en gemensam påverkansidé kan söka bidrag hos Funktionsrätt Västerbottens styrelse för att genomföra den.

Funktionsrätt Västerbotten vill att de nya lokalerna ska vara en plats dit medlemmarna kommer för att ta en kaffe och spåna idéer. Idéer som  kan bidra till att utforma och skapa det samhälle vi lever i och den vård och omsorg vi har rätt till.


För att söka bidraget behöver minst två föreningar gå samman om en idé.
Skicka sedan ett mejl till Funktionsrätt Västerbottens kanslichef Martin Vikgren där ni beskriver idén och den summa ni söker.
Skriv Bidrag påverkansidé i mejlets ämnesrad.
Ansökan sker löpande
Martin Vikgrens mejladress:  martin.vikgren@funktionsrattvasterbotten.se


Låt oss synliggöra vardagen med funktionsnedsättning. Många gånger har personer också hittat en lösning som tar hen förbi funktionshindret, den kanske fungerar för fler. Låt fler få veta, kanske är din/er lösning också lösningen på en knut beslutsfattare i länet klurar på

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten