Ändra lagen – återupprätta LSS intentioner

Du, jag eller någon vi älskar kan hamna i en situation där vi behöver stöd från samhället för att få livet att fungera. Insatser som vi måste kunna lita på och räkna med. Det går inte idag.

LSS är en rättighetslag. Men varje dag får personer med rätt till insatser avslag på sina ansökningar eller blir av med sin personliga assistans eller annat stöd. Familjer och individer får sina liv sönderslagna.

Riksdagen måste göra nödvändiga lagändringar som återställer syftet med LSS.

Alla som omfattas av LSS har rätt till självbestämmande och att kunna leva som andra– det är deras funktionsrätt.

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten