Ändra lagen och återupprätta LSS

Sveriges Riksdag

Under ett antal år har vi sett hur rättigheterna enligt LSS allt mer monterats ner. Det som började med en rättighetslag som antogs av en enhällig riksdag och som samtliga stod upp för, tycks idag ha blivit en gökunge ingen vill ta hand om eller ta ansvar för. För oss som är i behov av insatserna handlar det om vår möjlighet att leva istället för att bara överleva. Det handlar om att vi ska ha möjlighet att leva med full delaktighet och jämlikhet, vilket är målsättningen med lagstiftningen. För det behövs vissa insatser, och dessa insatser måste anpassas efter när vi har behov av dem, vi kan inte forma vårt behov efter insatserna.

Hur dessa insatser behandlas av ansvariga, det vill säga Riksdagen, visar också vilken syn man har på personer med funktionsnedsättning. Ska personer med funktionsnedsättning ha möjlighet att leva som andra på riktigt, eller ska man ha det endast i teorin? Går kostnader före människors rättigheter?

För närvarande pågår en stor utredning om LSS där förändringar kring LSS ska föreslås. Nyligen meddelade regeringen att utredningsdirektiven för utredningen ändras och att kravet om besparingar på assistansersättningen har tagits bort. Utredningen får dock inte föreslå några åtgärder som medför ökade kostnader. Vi känner oss inte lugnade när nedmontering av rättigheterna pågått under många år. Är det så vi ska hantera rättigheter? Det tycks som att den enskildes rättigheter och behov är sekundära ekonomin. Är det värdigt ett välgångsland som Sverige att medborgare inte ska kunna förlita sig på att insatser beviljas för det behov man har och att rättigheter dras in när man vill göra besparingar?

 

Funktionsrätt Västerbottens styrelse genom Sophie Karlsson, ansvarsområde socialförsäkringsfrågor

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten