Svar från Moderaterna

Moderaterna Logotyp

Samverkan och bidrag till funktionshinder och patientrörelsen

Hur ser ni på samverkan med funktionhinder- och patientrörelsen idag och hur önskar ni att den ser ut och fungerar i den nya organisationen Region Västerbotten? Hur ser ni på dagens bidragssystem till funktionhinder- och patientrörelsen och hur vill ni att det ska se ut i framtiden?

Svar: Storleken på olika former av stöd och bidrag är något som årligen prövas i varje budgetarbete

 

Region Västerbotten

Vilka är Region Västerbottens största utmaningar i framtiden och vad vill ditt parti fokusera på?

Svar: Länet har till stora delar en väl fungerande sjukvård som till viss del är världsledande. Men det finns stora utmaningar med kraftigt växande vårdköer,stress bland personal, byråkrati, vårdplatsbrist och en primärvård som inte räcker till. Moderaterna har en politik för en skattefinansierad sjukvård av hög kvalitet. Den ska bedrivas, utan vårdköer, i hela länet. Vi vill ta tillvara på medarbetarnas engagemang och kompetens. Patienten ska alltid vara i centrum och få en vård utan köer.

 

0-7-90-90 Vårdgarantin

Västerbotten var bland de sämsta länen/regionerna i Sverige kopplat till Vårdgarantin 2017. Vad önskar ditt parti göra för att Västerbotten ska nå vårdgarantin?

Svar:  Tyvärr är Västerbotten ett av de sämsta länen i landet. Det är oacceptabelt att medborgarna i Västerbotten måste vänta betydligt längre på att få vård än andra. Det är en ojämlik vård. Under se senaste fyra åren har köerna fördubblats. Även köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin som moderaterna flaggat som särskilt viktig att komma tillrätta med är Västerbotten fortsatt bland dem sämsta i landet.

Vårdköerna måste bort! Därför föreslår Moderaterna att kömiljarden ska återinföras och tredubblas. Av dessa tre miljarder ska 500 miljoner öronmärkas till BUP.

Moderaterna presenterade utöver nationella reformer, som kömiljarden och en ny nationell cancerstrategi, en lokal variant på kömiljarden och en strategi med en rad förslag för att Västerbottens läns landsting ska bli Sveriges bästa vårdarbetsgivare.

 

Patientlag eller Patienträttighetslag

Hur vill ditt parti arbeta för att införliva Patientlagen som inte har fått genomslag, snarare det motsatta? Hur ställer sig ditt parti till en ny lag där patienten har rättigheter som patient, en patienträttighetslag?

Svar:  Vårdanalys sammanfattar situationen rätt väl i sin rapport med det passande namnet: Lag utan genomslag. Här finns en ideologisk skillnad där vi moderater alltid tar utgångspunkt hos den enskilde individen och vill stärka rättigheterna för varje enskild patient. Valfriheten måste stärkas och vi vill jobba med att patentlagen intentioner får bättre genomslag i Västerbotten.

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten