Handlingsprogram

Handlingsprogrammet är ett av de dokument som styr vår verksamhet och våra aktiviteter under 5 år. Handlingsprogrammet presenterar vilka fokusområden funktionshinderrörelsen ska jobba med och vägleder Funktonsrätt Västerbotten i arbetet med att uppnå visionen ”ett samhälle för alla”.

Syftet med handlingsprogrammet är att öka styrkan och samverkansförmågan i länets påverkansarbete och programmet bygger på idén att tillsammans blir föreningarna starkare. Genom handlingsprogrammet skapas en plattform för samhällspåverkan och en mer samlad funktionshinderrörelse som arbetar mot samma mål.

Läs handlingsprogrammet i sin helhet (öppnas i nytt fönster).

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten