Kansliet

Funktionsrätt Västerbotten driver kansliverksamhet för att stödja medlemsföreningarnas gemensamma arbete mot vår vision, "ett samhälle för alla människor".

Funktionsrätts Entré

Genom föreningsservice bidrar kansliet till att nå organisationens målsättningar både på lång och kort sikt. Kansliet erbjuder ekonomi- och löneservice, tillhandahåller möteslokaler och service under mötena som fika och personalresurser, erbjuder service kring utskick och informationsstöd, erbjuder utbildningsinsatser såväl externt som internt, erbjuder språklig service i fråga om att nå ut med ett budskap, etc.

Kontaktuppgifter till våra medarbetare hittar ni via denna länk: Medarbetare

Har ni frågor, funderingar, synpunkter eller vill boka möteslokal är ni varmt välkomna att kontakta vår reception eller besöka oss. Kontaktuppgifter har ni nedan:

Funktionsrätt Västerbotten
Mariehemsvägen 7N
906 54 Umeå

Telefon: 090-70 66 00
Telefax: 090-70 66 16
E-post: info@funktionsrattvasterbotten.se 

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten