Autism- och Aspergersföreningen i Västerbottens län

Autism och Asperger är diagnoser inom vad som kallas för Autismspektrumtillstånd. Det är ett samlingsnamn för de olika typer av autism och svårighetsgrader som finns. Spektrumet omfattar diagnoserna autism, Aspergers syndrom, atypisk autism och desintegrativ störning. Gemensamt för diagnoserna är begränsningar inom de tre områdena social interaktion, kommunikation och föreställningsförmåga.

Autism- och Aspergerföreningen i Västerbottens län arbetar för att sprida kunskap och förståelse kring funktionshindret autism och verkar för positiva förändringar i samhället. Bland medlemmarna finns personer med någon typ av autism, närstående och stödmedlemmar. 

Om du vill bli medlem besök: www.autism.se/vasterbotten. Klicka därefter på Bli medlem och fyll i formuläret med dina uppgifter. På hemsidan kan du också läsa mer om autism och föreningen.

Kontaktuppgifter:

Mona Blomqvist , Ordförande
Telefon: 090-14 49 57
E-post: monablomqvist@gmail.com

Autism- och aspergerföreningens logga

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten