Diabetesföreningen i Västerbottens län

Diabetesföreningen i Västerbottens län företräder personer med diabetes. Diabetes innefattar flera sjukdomar, där den gemensamma nämnaren är att sockerhalten i blodet är för hög.

Föreningen arbetar för att förbättra livsvillkoren för personer med diabetes och deras närstående, samt med att bevaka deras intressen för det gemensamma målet: att minimera konsekvenserna av sjukdomen. 

För att bli medlem besöker du riksförbundets hemsida: www.diabetes.se. Där klickar du dig vidare via länken Medlem, Jag vill bli medlem och fyller slutligen i ett formulär med dina uppgifter. Beroende på var du bor blir du medlem i någon av länets lokalföreningar, men du kan också välja om det är någon särskild lokalförening du vill tillhöra.

Om du vill läsa mer om diabetesföreningen i Västerbottens län kan du följa länken: www.diabetes.se/vasterbotten

Kontaktuppgifter:

Diabetesföreningen i Västerbottens län
Ladugatan 34
934 93 Kusmark

Telefon: 070-532 43 69
E-post: vasterbottens.lan@diabetes.se

Diabetesföreningens logga


Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten