Föreningen Sveriges dövblinda i Västerbotten

Dövblindhet är en kombination av funktionshindren syn och hörsel. En person med dövblindhet kan inte kompensera bristen på hörsel med syn eller bristen på syn med hörsel, vilket skapar svårigheter med att bland annat kommunicera och orientera sig.

Föreningen Sveriges dövblinda i Västerbotten arbetar bland annat för rätten till full delaktighet, jämlikhet, självständighet och självbestämmande för personer med dövblindhet på alla områden i samhället.

Om du vill bli medlem i föreningen kan du besöka hemsidan: http://www.fsdb.org/fsdbvasterbotten.html. Ladda ner medlemsansökan, fyll i uppgifterna och skicka sedan ansökan till adressen som uppges. 

Föreningen dövblindas logga

Kontaktuppgifter:

Föreningen Sveriges dövblinda i Västerbotten 
c/o Härnösand folkhögskola 
Box 14, 871 21 Härnösand

Roger Såthe, Kanslist
Telefon (SMS): 072-205 22 54
E-post: roger@fsdb.org

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten