Hjärtebarnsfonden Norr

Hjärtebarnsfonden Norr

Medfödda hjärtfel i form av missbildningar är de vanligaste hjärtsjukdomarna hos barn. Det kan till exempel vara hål i hjärtats skiljeväggar eller förträngningar av klaffarna i hjärtat

eller de stora kärlen. Ungefär en tredjedel av missbildningarna behandlas under de första levnadsmånaderna men ofta behöver barnen följas upp under en längre tid.

Hjärtebarnsfondens huvudsakliga syfte är att förbättra villkoren för familjer som har barn och ungdomar födda med hjärtfel eller fått hjärtfel under barndomen samt familjer som

mist sitt hjärtbarn. Föreningen arbetar bland annat med råd- och stödverksamhet, påverkansarbete och informationsspridning.

Om du vill bli medlem i föreningen besöker du https://www.hjartebarnsfonden.se/ge-en-gava/bli-medlem/  

Om du vill läsa mer om Hjärtebarnsfonden Norr, se https://www.hjartebarnsfonden.se/lokalt/norr/

Kontaktuppgifter:
Carolin Persson Munther, ordförandeTelefon: 070-206 49 82

E-post: carolin.persson-munther@hjartebarnsfonden.se

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten