Hörselskadades distrikt i Västerbottens län

Upp emot 1,4 miljoner av Sveriges befolkning har någon form av hörselskada, från lättare hörselproblem till att vara helt döv. Av dessa är fler än hälften i yrkesverksam ålder. 

Föreningen Hörselskadades distrikt i Västerbottens län verkar för att hörselskadade ska ha full delaktighet och jämlikhet i samhället och företräder alla som har en hörselnedsättning, är döv, har tinnitus, ljudöverkänslighet eller Menières sjukdom. Föreningen välkomnar också anhöriga och stödmedlemmar.

Om du vill bli medlem i Hörselskadades distrikt i Västerbottens län besök hemsidan: http://www.hrf.se/vasterbotten. Klicka därefter på Bli medlem hos oss, och fyll i formuläret med dina uppgifter. 

HRFs logga

Kontaktuppgifter:

Ingvar Holmberg, Ordförande
Telefon: 070-325 42 97
E-post: ihb.horselteknik@vindeln.net

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten