Länsföreningen Hjärnkoll Västerbotten


Många brukarföreningar jobbar med frågor som rör psykisk hälsa. Men vi behöver hjälpas åt för att nå ut och göra våra röster hörda! Därför samlas vi i länsföreningen, som kan underlätta det övergripande arbetet.Brukarföreningarna sköter det viktiga arbetet för medlemsspecifika frågor.

Länsföreningen fokuserar på övergripande och strategiska frågor, som att svara på enkäter och remisser. Vi kan också ordna gemensamma utbildningar eller söka pengar för sådant som rör alla föreningar eller målgrupper i Västerbotten. Vi är också Västerbottens representant i det nationella nätverket Hjärnkoll.Eftersom vi har stora avstånd finns det också tre nätverk – för Umeåområdet, Skellefteåtrakten och inlandet. Nätverken jobbar med gemensamma frågor och utbyter erfarenheter på regional nivå

Läs mer om föreningen på http://hjarnkollvasterbotten.se/sv/hem

Kontaktuppgifter:

Torbjörn Olofsson Umeå

torbjörn.olofsson17@gmail.com

Tel: 070 547 39 29
 

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten