Länsföreningen för rörelsehindrade barn och ungdomar


RBUs loggaFöreningen för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) arbetar för att skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomar med rörelsehinder. Utgångspunkten är att barn med någon typ av funktionsnedsättning i första hand är just barn, med samma behov och önskningar som andra barn.

RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder till exempel cerebral pares, adhd, ryggmärgsbråck, hydrocefalus, medfödd benskörhet, muskelsjukdomar, Prader-Willis syndrom, kortväxthet, plexus brachialis-skada och flerfunktionshinder. En viktig del i arbetet är att förändra attityder i samhället. Därför jobbar föreningen bland annat med påverkansarbete, kampanjer och informationsspridning. 

Om du vill läsa mer om RBU besök riksförbundets hemsida: www.rbu.se. Där kan du också bli medlem i föreningen genom att klicka på Bli medlem, fylla i formuläret med dina uppgifter och välja det distrikt som du tillhör. 

Kontaktuppgifter:

Thomas Ekbäck
Telefon: 070-323 78 79
E-post: thomasekback@it4unet.se

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten