Parasport Västerbotten

Logga Parasport Västerbotten 
Verksamhetsinriktning
Övergripande: Stärka och utveckla all idrott för personer
med funktionsnedsättning

 
Påverka
 • Företräda idrotten gentemot myndigheter, politiker & samhälle.
• Delta i viktiga idrottspolitiska frågor.
 • Verka för en doping- och drogfri idrott.
 • Arbeta för allas rätt att vara med.
 • Verka för att idrottshjälpmedel & anläggningar
utvecklas och anpassas.
 • Stimulera den idrottsliga utvecklingen.
 • Visa på GODA exempel • Värdegrundsarbete
 
Möjlighet för fler
 • Öka möjligheterna för fler att utöva idrott på olika nivåer.
 • Verka för ”Prova på verksamhet” för barn & ungdomar.
 • Delta i nätverken för Aktiv Fritid och Ökad Tillgänglighet.
• Utveckla uthyrningsverksamheten för fritidshjälpmedel.
 
Marknadsföring/Information
• Öka marknadsföringen av Idrott för personer med funktionshinder.
• Informera om tidningen Handikappidrott Norr & Hemsidan
• Skapa ökade intäkter genom att söka stöd till ungdomsidrotten.
 
Profilområden 2018/19
 • Rekrytering
• Utbildning - ledarförsörjning
• Marknadsföring - Information
• Informera myndigheter och politiker om vår verksamhet
Projekt ungas delaktighet

Om du vill läsa mer om Parasport Västerbotten kan du besöka hemsidan: http://www.parasport.se/Distrikt/vasterbotten/

Kontaktuppgifter 
Sofie Gustafsson
Telefon: 070-5280543
E-post: vasterbotten@parasport.se

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten