Prostatacancerföreningen

Varje år drabbas cirka 9000 män i Sverige av prostatacancer. Det innebär att mer än var tionde man får sjukdomen under sin livstid och det gör sjukdomen till den vanligaste cancerformen för män.

Föreningen för prostatacancer i Västerbottens län företräder personer med prostatacancer och deras anhöriga och arbetar bland annat med stödverksamhet, opinionsbildning och informationsspridning med syfte att alla med prostatacancer ska leva ett gott liv. Viktiga frågor är exempelvis tillgången till moderna mediciner och förkortad väntetid. 

Om du vill bli medlem i Prostatacancerföreningen i Västerbotten kontakta nedanstående kontaktperson för mer information.

Kontaktuppgifter: 

Thorbjörn Lindberg, Ordförande
Telefon: 070-556 35 40
E-post: vasterbotten.pcf@mail.com

 


Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten