Västerbottens läns strokeförening

Varje år insjuknar cirka 30 000 människor i Sverige i stroke. Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan) och hjärnblödning och är en av våra stora folksjukdomar. Av dem som har fått stroke har cirka 85 % fått en hjärninfarkt och cirka 15 % en hjärnblödning.

Västerbottens läns Strokeförening vill stödja och engagera personer som har haft en stroke och deras närstående. Föreningen arbetar för att de som drabbats ska få en god vård och bra möjlighet till rehabilitering. Dessutom anordnas aktivitetsinsatser för medlemmarna och man jobbar med informationsspridning för att öka kunskapen om sjukdomen, dess symtom och konsekvenser.  

Om du vill läsa mer om hur du blir medlem i Västerbottens läns Strokeförening besök: http://www.strokeforbundet.se/vasterbotten/. Där kan du också bli medlem genom att klicka dig vidare in på Medlemskap och Gå direkt till medlemsformuläret. 

Strokeföreningens logga

Kontaktuppgifter:

Christer Bäckman, Ordförande
Telefon: 0930-700 66, 070-326 86 40
E-post: christer.backman@nordmaling.com 

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten