Medlemskap i Funktionsrätt Västerbotten

För att söka medlemskap i Funktionsrätt Västerbotten måste föreningen eller organisationens ändamål först och främst stämma överens med Funktionsrätt Västerbottens stadgar och vision: ”ett samhälle för alla människor”.

För att beviljas medlemskap ska länsföreningen eller organisationen vara länstäckande och ansluten till ett riksförbund. En potentiell medlemsförening ska dessutom uppfylla följande: 

  • Medlemmar med funktionshinder eller kroniska sjukdomar ska ha ett avgörande inflytande i föreningen. Det kan också innebära de närstående till barn med funktionsnedsättningar och närstående till vuxna, som på grund av sina funktionsnedsättningar kan behöva stöd för att kunna ta tillvara på sina rättigheter i samhället.
  • Föreningen ska vara representativ för den funktionsnedsättning eller kroniska sjukdom den företräder. 
  • Föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd.
  • Föreningen ska bygga på enskilda personers medlemskap, med fritt tillträde för alla som uppfyller medlemsföreningens villkor för medlemskap. 

En förening eller organisation som söker medlemskap i Funktionsrätt Västerbotten ska om det är möjligt redovisa program, stadgar samt verksamhets- och ekonomisk berättelse för det senaste året. Slutligen är det Funktionsrätt Västerbottens årsmöte (där samtliga medlemsföreningar är representerade) som beslutar om medlemskap. 

För mer information kontakta Funktionsrätt Västerbottens kansli. I Funktionsrätt Västerbottens stadgar finns de exakta bestämmelserna för medlemskap. 

Vill du bli medlem i någon förening? 

För att som enskild person bli medlem i någon av våra medlemsföreningar går du in på respektive förenings hemsida eller kontaktar dem på annat sätt. Ofta finns det ett formulär på hemsidan som du får fylla i med dina uppgifter. Läs mer om hur du går till väga om du vill bli medlem, på sidan för våra medlemsföreningar

Inga händelser hittades
Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten