Styrelsen

Styrelsen är Funktionsrätt Västerbottens verkställande samt beredande nivå till årsmötet och ansvarar för samarbetsorganisationens förvaltning och ekonomi. Styrelsen leder den löpande verksamheten och får inom de ramar som årsmötet beslutar, fatta nödvändiga beslut och företräda Funktionsrätt Västerbotten.

Funtionsrätt Västerbottens styrelse består av:

 

Bild på ordförande, Peder WesterbergPeder Westerberg 

Ordförande

Ansvarsområden är ungdomsfrågor, tillgänglighet och samverkan.

Telefon: 070-617 90 01
E-post: peder.westerberg@funktionsrattvasterbotten.se

 

 

 

 

 

Abbas HaghjoBild på Abbas Haghjo, Styrelseledamot

Vice ordförande

Ansvarsområden är mänskliga rättigheter och socialförsäkring.

Telefon: 070-594 40 44
E-post: abbas.haghjo@gmail.com

 

 

 

 Gunilla Janzén

Ledamot

Ansvarsområden är hälso- och sjukvårdsfrågor.

Telefon: 070-267 38 78
E-post: gunilla.janzen@live.se

 

 

 

 

Sophie Karlsson
 
Ledamot

Ansvarsområden är socialförsäkringsfrågor  

Telefon: 070-370 54 56
E-post: zoekan78@hotmail.com  

 

 

 

  

Sven-Olov Edvinsson

 Ledamot

Ansvarsområden är

Telefon  :
E-post:  

  

Kjell-Åke Nilsson

Ledamot

Ansvarsområden är hälso- och sjukvård.

Telefon: 070-215 06 09
E-post: kjellke.nilsson@telia.com

 

 

 

 

Sofie Edberg Sofie Edberg

Ledamot

Ansvarsområden är tillgänglighet och ungdomsfrågor.

Telefon: 070-349 72 40  

E-post: sedberg@hotmail.se

 

 

 

 

Emma Isaksson

 Ersättare

Ansvarsområden är 

Telefon: 
E-post:

 

 

 

 

 

Pernilla Abrahamsson

Pernilla Abrahamsson

 Ersättare

Ansvarsområden är diskriminering, tillgänglighet och ungdomsfrågor

Telefon: 076-835 65 32

E-post: pernilla.abrahamsson@hotmail.com

 

 

 

Kjell ThelbergKjell Thelberg, ersättare i styrelsen

Ersättare

Telefon: 076-800 00 58

E-post: kjell.thelberg48@gmail.com

 

 

 

Valberedning

Maria Holmgren
Sammankallande
Du som har förslag på kandidater till Funktionsrätt Västerbottens styrelse. Hör av dig till Maria Holmgren på:
Telefon: 090-70 66 12
Mobil: 070-625 83 64
E-post: maria.holmgren@ac.hso.se 

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten