Brukarråd för tolkverksamheten

Syftet med brukarrådet är att landstingets tolkcentral och representanter för brukarorganisationerna ska ha ett diskussions- och kunskapsutbyte för att kunna utveckla tolktjänsten i länet.

Rådet träffades en gång senaste året, men däremellan träffar även berörda föreningar tolkverksamheten för fördjupade dialoger. En aktuell fråga som diskuteras är till exempel tolktjänstutredningen som ur ett brukarperspektiv vill säkerställa en jämlik nationell tolkservice.

Brukarrådets representanter från funktionshinderrörelsen:Tommy Henningsson  HRF
Roland Nilsson  HRF
Okänd Dövblindas förening
Roger Gunnarsson RSMH

Relaterad information

Minnesanteckningar:

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten