Brukarråd med Barn- och Ungdomshabiliteringen i länet

Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten erbjuder råd och stöd samt habilitering till barn och ungdomar med utvecklingsstörning, autism, rörelsehinder eller andra svåra funktionshinder.

Brukarrådsverksamhetens fokusområde är övergången från ungdom till vuxen (16 år – 29 år). De frågor som behandlas i rådet är bland annat vad en individ behöver för att den övergången ska ske så smidigt som möjligt. Målsättningen är att habiliteringscentrums team för just denna målgrupp ska bli mer kompetent och att verksamheten förbättras. Brukarrådet fokuserar på specifika frågor och därför kommer representanterna att variera utefter aktuellt område. Habiliteringscentrum är sammankallande.

Brukarrådets representanter från funktionshinderrörelsen:

Abbas Haghjo FUB
Lotta Hildingsson RSMH
Camilla Björnehall Neuroförbundet i Västerbotten och Unga vuxna
Thomas Ekbäck RBU
Martin Vikgren Funktionsrätt Västerbottens kansli
Elisabeth Raddock FUB
Maria Alm FUB

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten