Hjälpmedelsverksamhetens brukarråd

Hjälpmedel Västerbotten är länets specialenhet för hjälpmedel till personer med rörelsehinder, kognitiva nedsättningar och kommunikationssvårigheter.

Hjälpmedelsverksamhetens brukarråd träffas runt fyra gånger per år och bidrar till att Hjälpmedel Västerbotten får så hög kvalitet som möjligt. Rådet bevakar och diskuterar bland annat tillämpningen av hjälpmedelspolicyn, budget och verksamhetsplanering, sortimentsförändringar, tillgänglighet, servicefrågor eller andra delar av hjälpmedelsverksamheten.

Brukarrådets representanter från funktionshinderrörelsen:

Hildur Lindqvist Afasi
Sonja Boman-Nilsson ILCO/PSO

DHR
Gerry Marklund RBU
Stig Ottosson RSMH
Markus Broberg Neuroförbundet i Västerbotten
Carola Molin Diabetesföreningen

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten