Hörselvårdens brukarråd

Hörselrehabiliteringen finns till för dem som upplever att möjligheterna till delaktighet och samspel med omgivningen minskar till följd av en varaktig hörselnedsättning, hörsel- och synnedsättning, dövhet eller dövblindhet, ljudöverkänslighet eller tinnitus.

Bland de frågor som rådet har behandlat kan nämnas en brukarstudie om vad som hindrar och underlättar kontakten mellan brukare och hörselrehabiliteringen. Rådet har också diskuterat en ny tjänstemannaorganisation för såväl Hörcentralen som Hörselrehabiliteringen. Äldreuppdraget har också behandlats, ett arbete med syfte att utreda hur samarbetet mellan kommuner och landsting fungerar vad gäller rehabilitering och habiliteringen av äldre hörselskadade och döva – vad brister i samordning och ansvarsfördelning och varför? 

Varje sammanträde avslutas med att verksamhetsföreträdarna lämnar svar på inskickade frågor från brukarrepresentanterna. Då finns goda möjligheter till en bra dialog kring frågor som känns angelägna för båda parter.

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten