Länsnätverket för ökad tillgänglighet

Nätverket består av ett 20-tal länsorganisationer och har under året varit vilande.

Ansvaret för nätverket växlar i tvåårsintervaller. Två organisationer, en myndighet och en intresseorganisation är tänkta att dela på ansvaret. Myndigheten med sina resurser har huvudansvaret. Senast ansvariga, Landstinget och LO har inte lyckats föra över stafettpinnen till de tänkta ersättarna, Arbetsförmedlingen och TCO.

Samrådets representanter från funktionshinderrörelsen:

Kjell-Åke Nilsson Funktionsrätt Västerbotten, Diabetesföreningen
Sven Nordlund FUB
Abbas Haghjo Funktionsrätt Västerbotten, FUB

Relaterad information

Minnesanteckningar: 

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten