Neuro- Huvud- Hals- Centrums NHHC Brukarråd

Neurocentrum vid Norrlands Universitetssjukhus innefattar neurologi, neurokirurgi och klinisk neurofysiologi.

Brukarrådsverksamheten vid Neurocentrum har bland annat diskuterat en nationell Parkinsonskola och hur funktionshinderorganisationerna ser på detta. Dessutom har rådet diskuterat utbildningsinsatser för anhöriga och en fokusgrupp kring barn som anhöriga. Det planeras även en CP-konferens och frågan kring bristen på logopeder har behandlats.  

Brukarrådets representanter från funktionshinderrörelsen:

Bengt-Erik Johansson Parkinsonförbundet
Hildur Lindqvist Afasi
Marianne Sandström Neuroförbundet i Västerbotten
Gunilla Janzén Neuroförbundet i Västerbotten
Britt-Inger Jonsson Epilepsiföreningen
Roger Gunnarsson RSMH
Urban Clarin RTP 
Gun Ingvarsson Hjärnkraft

Relaterad information

Minnesanteckningar: 

Minnes anteckningar från neurocentrums brukarråd 2015-09-02
(pdf, öppnas upp i nytt fönster)

Minnesanteckning Brukarråd 160211

(pdf, öppnas upp i nytt fönster)

Minnesanteckning Brukarråd 160929

(pdf, öppnas upp i nytt fönster)

Minnesanteckning Brukarråd 170330

(pdf, öppnas upp i nytt fönster)

Minnesanteckning Brukarråd 171011

(pdf, öppnas upp i nytt fönster)

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten