Resegruppen

Resegruppen ansvarar för samtliga frågor som rör tillgängliga transporter och färdmedel och ansvarar för att bevaka och samråda om frågor som rör detta.

Samråd och diskussioner om funktionsnedsattas användning av kollektivtrafiken för resor mellan olika platser eller aktiviteter sker i första hand med Trafikverket, Länstrafikmyndigheten i Västerbottens län och Länstrafiken. Rådet har till exempel diskuterat frågor om tillgänglighet och information, hållplatser och snöröjning, ledsagning, utformning och utrustning av fordon.

Utgångspunkten har varit att all befintlig kollektivtrafik ska kunna användas av alla funktionsnedsatta oavsett grad av funktionsnedsättning eller av var man bor eller tillfälligt vistas.

Samrådets representanter från funktionshinderrörelsen:

Anders Jonsson Neuroförbundet i Västerbotten
Eckehard Seidel Munter FUB
Jenny Näslund SRF
Stenley Olofsson Mag- och tarmföreningen
Thomas Rönnblom RBU

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten