Samrådet med Försäkringskassan

Samrådet ansvarar för kontakt och samverkan med Försäkringskassan.

Rådet har till exempel diskuterat frågor som rör personlig assistans, personalens kunskaper i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, vilka som svarar på remisser inom länet och hur domar i högre instans vägleder personalens arbete med mera. 

Samrådets representanter från funktionshinderrörelsen: 

Irene Häggmark, RTP Medicinskt/Neurologiskt
Tim Johansson, DHR Rörelse
Jörgen Hedman, RBU Rörelse/ungdom
Anette Sundin, RSMH Psykist
Stefan Drugge, SRF Syn
Kristina Strindlund, SRF Ersättare syn
Ingvar Holmberg, HRF Hörsel
Eva-Marie Liljeström Brodin, Diabetesföreningen Medicinskt 
Abbas Haghjo, FUB KognitivtVill du komma i kontakt med oss maila till fksamrad@ac.hso.se

Relaterad information

Minnesanteckningar: 

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten