Samrådet med Nämnden för funktionshinder och habilitering

Nämnden för funktionshinder och habilitering leder landstingets verksamheter inom funktionshinderområdet. Det gäller bland annat olika former av habiliteringsverksamhet för barn och vuxna, hörselhabilitering, tolkverksamhet, rådgivning och stöd till vuxna samt hjälpmedel.

Nämnden är huvudansvarig för fungerande samråd mellan Västerbottens läns landsting och funktionshinderföreningarna i Västerbotten och samråder i sin helhet med funktionshinderrörelsen tre gånger per år. 

Sedan 2012 är nämnden ansvarig för alla samråd med landstingets politiska ledning. Dess politiker är också landstingspartiernas sakkunniga i handikappfrågor.

Samrådets representanter från funktionshinderrörelsen:

Peder Westerberg (Sammankallande) Funktionsrätt Västerbottens ordförande
Stefan Stråhle Medicin
Urban Clarin Medicin
Hans Erixon Psykiskt
Torbjörn Olofsson Ersättare psykiskt
Jenny Näslund Syn
Ann Lindmark Ersättare syn
Ulf Almqvist Hörsel/Döva
Camilla Björnehall Ungdomar
Catrin Marklund Rörelse
Abbas Haghjo Kognitivt
Martin Vikgren Funktionsrätt Västerbottens kansli
Irene Häggmark Ersättare

  
 

 

 

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten