Bristande rättssäkerhet för personer med funktionsnedsättning

Tid 2014-10-04 klockan 13:00 - 15:00
Plats Storgatan 76, Umeå
Ansvarig Abbas Haghjo

FUB (Föreningen för barn, ungdomar och vuxna) i Västerbotten inbjuder Er till en intressant föreläsning med Therese Bäckman, Göteborgs universitet. Föreläsningen är gratis och vi träffs lördag den 4:e oktober, kl. 13.00 -15.00, i HSO:s lokal Linnéan på Storgatan 76 i Umeå.

Therese Bäckman har skrivit en avhandling som heter ”Gynnande besluts negativa rättskraft och rättssäkerhet – för människor med funktionsnedsättning inom rättsområdena SoL och LSS”. Avhandlingen lyfter bl.a. upp kommuners regelmässiga tidsbegränsar av beslut för att ha möjlighet att återkalla eller ändra besluten, vilket strider mot LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, intentioner.

Läns FUB i Västerbotten vill lyfta upp denna beslutsprocess som syftar till att kringgå förvaltningsrättens princip om att ett beslut som är bra för den enskilde inte ska kunna ändras eller återkallas.
För ytterligare information se inbjudan till höger under relaterad information. 

Anmälan:

För att veta hur mycket fika vi ska ordna vore det bra om ni anmälde ungefärligt antal deltagare till Ann-Marie Ahlenius antingen via e-post eller på telefon senast 22 september.
Telefon: 070-207 50 93, E-post: ann-mari.ahlenius@mala.se

Varmt välkomna!
Genom Läns FUB i Västerbotten
Abbas Haghjo, vice ordförande
Vänligen sprid vidare denna inbjudan till intresserade!

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten