Cecilia Olsson Temaafton ”Utvecklingsstörning – att bli förstådd och bemött på rätt sätt”

Tid 2017-02-07 klockan 18:30 - 20:30
Plats HSO Linnean, Storgatan 76 i Umeå
Ansvarig FUB Umeå

Cecilia Olsson är fil. dr i Specialpedagogik.

Har varitverksam som projektledare på FUB:s
forskningsstiftelse ALA samt pedagogisk handledare
på gymnasiesärskola, är nu pensionär men även
verksam som föreläsare och konsult.

För personer som har diagnosen utvecklingsstörning borde samma sak gälla som för alla andra som har fått en utredning och en diagnos – personen själv och de personer han eller hon är beroende av i omgivning ska känna till vad detta innebär. Så är det ofta inte! Föreläsningen tar upp fakta kring utvecklingsstörning och förklarar diagnos och terminologi och vad det innebär i vardagen att ha en utvecklingsstörning. Föreläsningen tar också upp hur bemötande och tydliggörande pedagogik kan göra vardagen mer hanterbar. Det handlar både om att personen som själv har en lindrig utvecklingsstörning och att personer i omgivningen ska förstå förutsättningarna och behoven.
 
Hjärtligt välkomna! FUB Umeå
Vi bjuder på fika

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten